Rodzaje oznakowania poziomego

Rodzaje oznakowania poziomego

Oznakowania poziome możemy spotkać w różnych miejscach, zaczynając od pasa drogowego, kończąc na halach i magazynach. Malowanie linii odbywa się na różne sposoby. Czym dokładnie są oznakowania poziome i w jakich rodzajach występują?

Oznaczenia poziome

Oznakowanie poziome to namalowane na danej powierzchni linie o charakterystycznym znaczeniu. Mogą przybierać kształt linii, napisów czy strzałek. Stosuje się je do m.in. oznakowania pasów ruchu, garaży wielopoziomowych i parkingów, a także hal produkcyjnych czy magazynów.

Namalowane znaki poziome wskazują odpowiedni sposób zachowywania się w danym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Zapewniają m.in. prawidłowy przepływ ruchu czy wydzielają miejsca parkingowe. Dzięki oznakowaniu poziomym możemy także odnaleźć drogę np. do wyjścia lub bezpiecznie przejść po jezdni, na tzw. zebrze.

Do wykonywania poziomych oznaczeń wykorzystywana jest przez naszą firmę technika malowania natryskowego. Polega ona na natryskiwaniu strumienia farby pod ciśnieniem na uprzednio przygotowaną powierzchnię. Dzięki tej technice realizacja zamówienia może zostać wykonana z doskonałą dokładnością i zachowaniem standardów oraz norm.

Rodzaje oznakowania poziomego

Oznaczenia poziome mogą być wykonywane jako:

1. Oznaczenia napowierzchniowe
Ten rodzaj oznaczeń znajduje się całkowicie na powierzchni podłoża, bez ingerencji w jego struktury. Malowanie linii napowierzchniowej może odbywać się na oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni betonowej lub żywicznej. Grubość nałożonej maszynowo farby to około 0.2-0.3 mm, która składa się z podkładu oraz warstwy właściwej. Przy tej technice można wykorzystać dwa rodzaje farb: żywiczna 2-składnikowa chemoutwardzalna lub żywiczna rozcieńczalnikowa drogowa. Pierwsza utwardza się od 12 do 24 godzin, druga od 20 minut do 2 godzin.

2. Oznaczenia napowierzchniowe na podłożu śrutowanym
Są to oznaczenia częściowo zanurzone w powierzchni. W pierwszej kolejności należy usunąć górną warstwę posadzki betonowej przy pomocy śrutownicy o 10 cm głowicy. Dzięki temu usuwamy wszelkie zanieczyszczenia podłoża, a farba może zostać wprowadzona głębiej. W tej metodzie stosuje się farby 2-składnikowe chemoutwardzalne na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych, a grubość warstwy wynosi 0.4-0.6 mm.

3. Oznaczenia wgłębne 
Powstają całkowicie zanurzone w podłożu. Najpierw wykonuje się maszynowe wycięcie przy pomocy diamentowych tarcz bruzdy o szerokości 5-20 cm i głębokości 3 mm w podłożu betonowym. Następnie w utworzoną bruzdę wlewa się farbę 2-składnikową żywiczą epoksydową. Po wyschnięciu oznaczenie wgłębne staje się bardzo wytrzymałe i odporne na różnego typu zniszczenia. Jest to najbardziej trwała metoda oznaczeń poziomych.

Każda z tych metod sprawdzi się w innych warunkach użytkowania. Prawidłowo dobrana i dobrze wykonana metoda oznaczeń poziomych będzie służyć przez długi czas.

Zainteresowała Cię ta tematyka?

Sprawdź podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zeskanuj kod i dodaj nas do swoich kontaktów