Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome - malowanie oznaczeń poziomych

Oznakowanie poziome - malowanie oznaczeń poziomych

MalowanieLinii.pl to firma, która wykonuje profesjonalne malowanie oznakowania poziomego w obiektach przemysłowych i parkingach, oraz obiektach sportowych. Prace wykonywane są z użyciem profesjonalnych urządzeń dedykowanych do wykonywania oznakowania poziomego. Malowarki wyprodukowane prze firmę GRACO, czyli światowego lidera produkcji sprzętu do malowania pasów, charakteryzują się wysoką skutecznością i umożliwiają nam szybką realizację prac przy zachowaniu wysokiego stopnia dokładności. Od wielu lat wykonujemy oznakowanie poziome parkingów, hal magazynowych, fabrycznych, centrów logistycznych i sportowych. Wiele z tych działań nierozerwalnie wiąże się z oznakowaniem pionowym, dlatego nasza oferta obejmuje również montaż znaków i tablic drogowych.

OZNAKOWANIE POZIOME – CZYM JEST?

Oznakowanie poziome to wszelkiego rodzaju znaki drogowe umieszczone na poziomej nawierzchni: asfalt, kostka brukowa, beton lub inny. Najpopularniejsze jest malowanie pasów drogowych, jednak pojęcie to obejmuje o wiele szersze spektrum wykonywanych prac do których możemy również zaliczyć:

 • oznakowanie dróg transportowych w magazynach,
 • malowanie oznakowania poziomego w zakładach, fabrykach, halach,
 • oznakowanie dróg wewnętrznych w centrach logistycznych,
 • oznakowanie poziome parkingów,
 • malowanie znaków poziomych w garażach.

Oznakowanie poziome może przyjmować postać linii, napisów, strzałek, piktogramów, znaków BHP lub innych symboli wg. indywidualnych życzeń Klientów. Malowanie znaków poziomych ma na celu nie tylko spełnienie obowiązujących w halach i zakładach norm i przepisów BHP, ale także bezpieczeństwo pracowników i usprawnienie procesu przemieszczania się po obiektach pojazdów transportując ludzi.

MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO – OFERTA MALOWANIELINII.PL

Usługi oferowane przez MalowanieLinii.pl obejmują przede wszystkim malowanie znaków poziomych w halach, zakładach, centrach logistycznych, na parkingach czy w garażach. Ogólnie obowiązujące znaki poziome, które wykonuje się w tego typu obiektach, mogą spełniać funkcje segregujące, ostrzegawcze, prowadzące, informujące, nakazujące lub zakazujące. Najczęściej wykonywane zlecenia to:

 • malowanie ciągów komunikacyjnych,
 • malowanie dróg transportowych dla wózków widłowych,
 • malowanie przejść dla pieszych,
 • malowanie znaków BHP,
 • malowanie oznaczeń w postaci piktogramów jednokolorowych,
 • oznakowanie miejsc postojowych,
 • znaki kierunkowe oraz regulujące ruch,
 • malowanie ostrzegawcze filarów, słupów i innych przeszkód,
 • malowanie miejsc wyłączonych z ruchu,
 • napisy informacyjne,
 • oznaczenia na parkingach miejsc dla niepełnosprawnych czy rodzin z dziećmi.

Nasza firma przy realizacji zleceń stosuje autorskie projekty piktogramów i znaków BHP. Do najczęściej zamawianych przez naszych Klientów należy piktogram pieszego, uwaga wózek, uwaga pieszy, STOP, zakaz przejścia, droga dla pieszych, nieupoważnionym wstęp wzbroniony, ograniczenie prędkości, nakaz noszenia kamizelki, kasku, czy droga ewakuacyjna.

PRZYKŁADY ZNAKÓW:

 • znak – piktogram pieszego (tzw. ludzik),
 • znak – uwaga wózek,
 • znak – uwaga pieszy,
 • znak – STOP,
 • znak – zakaz przejścia,
 • znak – droga dla pieszych,
 • znak – nieupoważnionym wstęp wzbroniony,
 • znak – nakaz noszenia kamizelki/kasku/okularów/butów ochronnych/czepka (osobne piktogramy),
 • znak – ograniczenie prędkości,
 • znak – droga ewakuacyjna.
PRZYKŁADY ZNAKÓW:

JAK WYKONUJEMY ZNAKI POZIOME NA PARKINGU, W HALI CZY ZAKŁADZIE?

Na podstawie informacji od Klienta lub wizji lokalnej ustalamy oczekiwania Klienta, rodzaj podłoża na którym ma być malowane oznakowanie, możliwy czas wykonywania prac malarskich tak, aby ograniczyć do minimum ingerencje w procesy produkcyjne zamawiającego, oraz wiele innych czynników. Dobieramy odpowiednią technikę malowania linii oraz farbę. W naszej codziennej pracy najczęściej stosujemy:

 • oznaczenia napowierzchniowe – jest to technika malowania natryskowego metodą hydrodynamiczną która polega na sprężeniu farby do 20 Bar bez udziału powietrza. Metoda ta obejmuje nałożenie dwóch warstw farby, gdzie pierwsza z nich stanowi bazę pod właściwe malowanie. Używa się w tym celu farb żywicznych – mogą to być dwuskładnikowe farby chemoutwardzalne lub wodne na bazie żywic akrylowych. Znaki poziome malowane tą metodą mają grubość 0,2-0,3 mm. Ten rodzaj oznakowania poziomego jest najbardziej ekonomicznym i najmniej inwazyjnym rozwiązaniem dla podłoża, jednocześnie wykazuje dużą odporność na ścieranie. Tego rodzaju oznakowanie można usuwać przy użyciu środków chemicznych bez uszczerbku dla podłoża. Jest to najczęściej zamawiany rodzaj oznakowania hal magazynowych i zakładów produkcyjnych prze naszych Klientów.
 • oznaczenia wgłębne – tego rodzaju oznaczenia poziome stosowane są w zakładach produkcyjnych i halach magazynowych, w których posadzka jest poddawana ekstremalnie ciężkim obciążeniom a procesy produkcyjne są prowadzone często 24/7 np. huty, które stosują wózki widłowe o udźwigu kilkunastu ton czy centra przeładunkowe. Wszystko to sprawia, że wszelkie oznaczenia poziome są wyjątkowo narażone na zniszczenie przez ścieranie, zdzieranie itp. Warto wtedy zdecydować się na ten typ oznaczenia, które wykonuje się przez precyzyjne maszynowe wycięcia w podłożu betonowym 2-3 mm bruzd przy użyciu tarcz diamentowych. Tak powstałem precyzyjne zagłębienia zalewa się dwuskładnikową żywicą epoksydową. Znaki poziome wykonane tą metodą są praktycznie niemożliwe do zniszczenia.

Ponadto wykonujemy oznakowanie antypoślizgowe, które sprawdzi się w miejscach, gdzie występuję prawdopodobieństwo poślizgnięcia się pracownika czy wózka widłowego. Takie oznaczenia najczęściej stosowane są w zakładach produkcyjnych, w których w procesie produkcyjnym stosuje się różnego rodzaju chłodziwa, oleje lub duży ilości wody. Przy wykonywaniu oznakowania antypoślizgowego wykorzystywany jest jako dodatek kwarc suszony ogniowo o odpowiedniej frakcji.

Firma MalowanieLinii.pl do oznakowania poziomego w halach, zakładach, centrach logistycznych i wszystkich innych obiektach zamkniętych stosuje najwyższej jakości farby, które charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie czy zabrudzenia. Na specjalne życzenie Klienta możemy użyć profesjonalne, w pełni elektryczne malowarki elektryczne, gwarantujące wykonanie każdego zlecenia bez hałasu i spalin, co jest szczególnie ważne w przypadku zamkniętych przestrzeni.

OZNAKOWANIE POZIOME W MAGAZYNACH, HALACH, GARAŻACH – WYMAGANIA

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do stosowania się do dyrektywy 92/58/EWG Wskazuje ona na obowiązek przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia oznakowania posadzki w magazynie w przypadku, gdy występują jakiekolwiek zagrożenia, przed którymi nie można ochronić pracowników w żaden inny sposób. W dyrektywie jest m.in. mowa o szkoleniach w zakresie zastosowanych środków bezpieczeństwa, stosowanych kolorach, trasach przejazdu, czy miejscach szczególnie niebezpiecznych. Zgodnie z dyrektywą przyjmuje się, że kolorem czerwonym oznaczone są znaki zakazu czy urządzenia przeciwpożarowe, żółtym – znaki ostrzegawcze, niebieskim – nakazu, zielonym – wyjścia ewakuacyjne. Polskie prawo natomiast reguluje tę kwestię m.in. poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeszcze niedawno w dość przejrzysty sposób wymogi, jakie spełniać musiały ciągi komunikacyjne w centrach logistycznych, były określone w normie PN-M-78010:1968 „Transport wewnętrzny – Drogi i otwory drzwiowe – Wytyczne projektowania”. Obecnie nie jest to już obowiązujący akt prawny i nie trzeba stosować się do podanych tam wytycznych, projektując znaki poziome. Wymiary, które zostały w niej przedstawione dotyczące m.in. minimalnych szerokości dróg przebiegających w obiektach zamkniętych, są jednak nadal wyznacznikiem dla wielu specjalistów projektujących oznakowanie hal i magazynów.

MALOWANIE OZNACZEŃ POZIOMYCH – DLACZEGO JEST TAKIE WAŻNE?

Oznakowanie poziome dróg w halach, zakładach, centrach logistycznych jest bardzo istotne zarówno dla bezpieczeństwa pracowników, jak i dla samych pracodawców. Wyraźny podział ciągów komunikacyjnych na te, po których mogą poruszać się piesi, a po których ciężkie sprzęty, a także odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych pozwala na bezpieczne poruszanie się pracowników po danym budynku. Z kolei dla pracodawcy odpowiednie oznaczenia poziome w zakładzie oznaczają brak przykrych i czasochłonnych procedur związanych z ewentualnym wypadkiem w miejscu pracy, zapobieganie uszkodzeniu drogiego sprzętu i spowodowanym tym przestojom w pracy. Oprócz bezpieczeństwa pasy na drodze i inne znaki poziome ulokowane w halach, zakładach czy centrach logistycznych to optymalne zaaranżowanie przestrzeni, co bezpośrednio wpływa na funkcjonalność obiektu.

MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO. DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ TO MALOWANIELINII.PL?

Oznakowanie poziome musi być doskonale widoczne, odporne na działanie różnego rodzaju czynników i upływ czasu, a także wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Niezbędne do tego są wiedza, precyzja oraz specjalistyczne narzędzia. W naszej firmie dysponujemy doświadczonym i wykwalifikowanym zespołem pracowników korzystającym na co dzień z zaawansowanego zaplecza technicznego, dzięki czemu możemy zapewnić obsługę na najwyższym poziomie. Wybierając nasze usługi w zakresie malowania oznaczeń poziomych w halach, zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, garażach czy na parkingach, zyskujesz pewność solidnego wykonania z użyciem innowacyjnych technik aplikacji i wysokiej klasy farb, co daje gwarancję wieloletniej trwałości. Realizując nasze prace wykorzystujemy różne rodzaje oznakowania poziomego. Metodę nakładania farby dobieramy zależnie od rodzaju podłoża oraz preferencji klienta. Malowanie oznakowania poziomego to nasza specjalność. Przekonaj się o tym, korzystając z naszych usług!

MALOWANIE OZNACZEŃ POZIOMYCH – WYMOGI PRAWNE

Poziome oznakowanie drogi musi odpowiadać, przedstawionym w przepisach, wymaganiom technicznym. Przede wszystkim materiały, które używane są do nanoszenia znaków na drogi, powinny spełniać określony wskaźnik trwałości oraz stopień widoczności w dzień, a także odblasku w nocy. Ważne są również odpowiednie wielkości, jakie powinny mieć poszczególne znaki poziome. Wymiary są zazwyczaj podawane w odniesieniu do konkretnego znaku lub konkretnej grupy znaków. Na przykład dla znaku P-20 podane są ściśle określone parametry, które uwzględniają różne rodzaje pojazdów.

Oznakowanie dróg i ulic

 • malowanie pasów – oznakowanie poziome cienkowarstwowe
 • oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne
 • piktogramy, symbole, napisy i znaki BHP (również wg indywidulanego projektu Klienta)
 • oznakowanie pionowe
 • oznakowanie wykonywane zgodnie z PN
Oznakowanie dróg i ulic
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zeskanuj kod i dodaj nas do swoich kontaktów