Jak pracujemy?

Jak pracujemy?

Każde zapytanie ofertowe odnośnie oznakowania poziomego obiektu przemysłowego lub terenów przyległych traktujemy indywidulanie. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w malowaniu linii i oznaczeń BHP pozwala nam zaproponować Klientowi optymalne rozwiązanie pod względem trwałości, funkcyjności oraz kosztowym.  Przy tak dużej  ilości zmiennych jak:  rodzaj podłoża na którym mają być malowane oznaczenia, dostępność obszaru przeznaczonego do oznakowania, warunków temperaturowych i  wentylacyjnych, dobranie odpowiedniej technologii i farb do malowania linii i znaków BHP jest kluczowe. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób jest przygotowywana optymalna oferta dla indywidulanego zapytania.

1
etap pierwszy

Przygotowanie oferty

Każde zapytanie ofertowe dotyczącego malowania linii lub innych form oznakowania poziomego lub pionowego w obiekcie przemysłowym jest koordynowane od początku do końca przez jednego z naszych managerów. Jeśli informacje w zapytaniu są niekompletne lub nie zawierają istotnych danych do przygotowania rzetelnej oferty, koordynator projektu kontaktuje się Klientem w celu doprecyzowania zapytania. Rozmowa taka często ma również na celu poinformowanie Klienta o możliwych do zastosowania technologii malowania oznakowania poziomego.

Przygotowanie oferty
2
etap drugi

Warunki realizacji

Po akceptacji przez Klienta oferty cenowej ustalamy termin realizacji. Każde zapytanie ma swoje ograniczenia czasowe i technologiczne. Sprostanie im często wiąże się z wieloma trudnościami. Posiadając 7 niezależnych brygad oraz wieloletnie doświadczenie, mamy znacznie większe od konkurencji możliwości ustalania optymalnych pod względem czasowym i technologicznym konkretnych rozwiązań dla zapytań ofertowych.

Warunki realizacji
3
etap trzeci

Realizacja zlecenia

Po akceptacji przez Zleceniodawcę naszej oferty przystępujemy do realizacji w ustalonym wcześniej czasie, stosując uzgodnioną technologię malowania. Każda realizacja kończy się obmiarem powykonawczym faktycznie wykonanych prac. Obmiar taki przeprowadza nasz brygadzista w towarzystwie osoby wyznaczonej przez Zleceniodawcę.  Obmiar powykonawczy jest podstawą do podpisania protokołu  roboczego, a ten jest podstawą przygotowania przez naszego managera protokołu wartościowego dla Klienta.

 

 

Realizacja zlecenia
4
etap czwarty

Serwis

Pomimo stosowania  przez naszą firmę najtrwalszych dostępnych na rynku rozwiązań materiałowych (farby dwuskładnikowe chemoutwardzalne), każde oznakowanie poziome hali magazynowej czy produkcyjnej pod wpływem eksploatacji przez wózki widłowe i pracowników z czasem ulega procesowi naturalnego wytarcia, staje się mniej widoczne i wymaga odnowienia.

Serwis

Nasi Klienci

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zeskanuj kod i dodaj nas do swoich kontaktów