Rodzaje oznakowań

Rodzaje oznakowań

Biorąc pod uwagę różnorodność podłoża, na którym mają być wykonane oznaczenia, jak również oczekiwania naszych Klientów co do trwałości wykonywanych przez nas oznaczeń poziomych, stosujemy różne rodzaje oznakowań poziomych.

Do tworzenia oznakowań poziomych wykorzystujemy technikę malowania natryskowego. Wybór metody nanoszenia linii zależny jest od wielu czynników. Jeśli w obiektach panują niesprzyjające temperatury lub też pasy są narażone na ścieranie mechaniczne lub chemiczne, stosujemy wówczas oznaczenie wgłębne, które jest najtrwalszym sposobem oznaczania podłoża. W innych przypadkach stosujemy mniej inwazyjne dla posadzki oraz znacznie bardziej ekonomiczne metody oznaczania. Niezależnie od wybranego sposobu, prace realizujemy z niezwykłą dokładnością i zachowaniem standardów jakości oraz wymaganych prawnie norom.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły techniczne dotyczące różnych rodzajów oznakowań poziomych dostępnych w naszej ofercie:

GRUBOŚĆ 0,2 - 0,3 MM
OZNACZENIA NAPOWIERZCHNIOWE

GRUBOŚĆ 0,2 - 0,3 MM

Powstają przez maszynowe nałożenie dwóch warstw farby (podkład + warstwa właściwa) po ciśnieniem 15 bar na wcześniej doczyszczoną i odtłuszczoną posadzkę betonowa lub żywiczną.

Przy zastosowaniu tej technologii możliwe do użycia rodzaje farb to:

  • farby żywiczne 2-składnikowe chemoutwardzalne na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Bardzo trwałe i odporne na ścieranie. Czas utwardzania (schnięcia) od 10 do 24 godzin
  • farba żywiczna rozcieńczalnikowa (lub wodna) drogowa na bazie żywic akrylowych. Czas schnięcia od 20 min do 2 godz.

OZNACZENIA NAPOWIERZCHNIOWE NA PODŁOŻU ŚRUTOWANYM

GRUBOŚĆ 0,4 - 0,6 MM

Powstają przez maszynowe usunięcie górnej warstwy posadzki betonowej (ok. 200 mikronów) przy pomocy śrutownicy wyposażonej w specjalna głowicę o szerokości 10 cm. W ten sposób w ten sposób usuwane są wszelkie zanieczyszczenia oraz rozwijana jest powierzchnia styku posadzki i farby.

Przy zastosowaniu tej technologii możliwe do użycia rodzaje farb to:

  • farby 2-sładnikowe chemoutwardzalne na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Bardzo trwałe i odporne na ścieranie. Czas utwardzania (schnięcia) od 12 do 24 godzin.

GRUBOŚĆ 0,4 - 0,6 MM
GŁĘBOKOŚĆ 2-3 MM
OZNACZENIA WGŁEBNE

GŁĘBOKOŚĆ 2-3 MM

Powstają przez precyzyjne maszynowe wycięcie przy pomocy tarcz diamentowych w podłożu betonowym bruzdy o szerokości od 5 do 20 cm i głębokości do 3 mm. Tak powstałą bruzdę zalewa się wybarwioną 2-składnikową żywicą epoksydową.

Oznakowanie wgłębne jest praktycznie niezniszczalne.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zeskanuj kod i dodaj nas do swoich kontaktów