Malowanie linii – na co zwrócić uwagę?

Malowanie linii w halach magazynowych

Odpowiednie oznakowanie hal i magazynów znacząco ułatwia pracę. Dobrze poprowadzone linie powinny być uporządkowane i tak zaprojektowane, aby zapewniały bezpieczeństwo pracownikom. Dlatego odpowiednie zaplanowanie systemu organizacji ruchu na terenie hali magazynowej jest tak istotne. W jaki sposób powstają tego typu oznaczenia?

Do czego służy system organizacji ruchu w magazynie?

System oznakowania hal magazynowych jest niezbędny, aby stworzyć bezpieczne, dobrze zorganizowane i zgodne z zasadami BHP miejsce pracy. Profesjonalnie zaprojektowane oznaczenia usprawniają także procesy produkcyjne i logistyczne. Dzięki dobrze zaplanowanym liniom, wyznaczeniu ciągów transportowych oraz dróg, znacznie zmniejsza się ryzyko wypadków, jak również podnosi efektywność pracy w magazynie.

Zasady projektowania oznakowań hal magazynowych 

Malowanie linii w halach magazynowych wymaga odpowiedniego projektu. Najpierw więc niezbędne jest zapoznanie się z planem obiektu, dla którego ma powstać system. Oznakowania powinny być przede wszystkim czytelne i zrozumiałe dla pracowników, ale również zgodne z wytycznymi. Dlatego konieczne jest stosowanie się do przepisów, które określają, jak powinny być oznaczane poszczególne obiekty. Wytyczne zawierają też informacje o szerokości dróg, kolorach do oznaczania stref, dróg ewakuacyjnych i instalacji przeciwpożarowych.

Podczas malowania linii w halach magazynowych ważne jest, by wyznaczyć miejsce dla poszczególnych maszyn. Wokół nich przydatna jest także przestrzeń dla kontenera z odpadami czy na potrzebne komponenty. Obie te strefy oznacza się innymi kolorami.

Po hali magazynowej poruszają się piesi, wózki widłowe oraz inne pojazdy i maszyny. Dlatego, ze względów bezpieczeństwa, należy wyznaczyć ciągi komunikacyjne i drogi transportowe. Drogi dla pojazdów i dla pieszych oznaczone są w odpowiedni sposób  piktogramami i znakami BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przydatne jest także malowanie oznaczeń na podłodze w strefach wyłączonych z pracy. Będą informować, że w danym miejscu nie wolno przechowywać towarów i pozostawiać pojazdów, dzięki czemu dostęp do stref pozostanie nieograniczony.

Zainteresowała Cię ta tematyka?

Sprawdź podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zeskanuj kod i dodaj nas do swoich kontaktów