Elementy oznakowania garaży wielopoziomowych

Elementy oznakowania garaży wielopoziomowych

Zagadnienia techniczne w zakresie projektowania i znakowania parkingów oraz garaży podziemnych lub wielopoziomowych regulują przepisy prawne. Zaliczamy do nich przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jego nowelizacja, która weszła w życie na początku 2018 roku. W myśl § 3 pkt. 25 parking jest wydzieloną powierzchnią terenu, przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych i dojazdów do nich.

Przepisy prawne a oznakowanie garaży i parkingów

Garaże wielopoziomowe to obiekty architektoniczne, wpływające na walory użytkowe centrów handlowych, biurowców, lotnisk, urzędów czy dworców. Muszą być projektowane zgodnie z przepisami prawa. Stanowisko postojowe na parkingu lub w garażu wielopoziomowym musi spełniać określone wymagania wymiarowe. Powinno mieć minimum 2.5 metra szerokości oraz 5 metrów długości dla samochodów osobowych. Wartości te są większe dla samochodów ciężarowych (odpowiednio 3.5m i 8m), autobusów (4m i 10m) oraz w przypadku stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych (3.6m i 5m). Szerokość dojazdu do stanowisk postojowych to minimum 5 metrów. Dłuższa krawędź stanowiska musi znajdować się co najmniej w odległości 30cm od ściany oraz 10cm od słupa.

Przepisy te bezpośrednio warunkują architekturę poszczególnych kondygnacji, projekt oznakowania poziomego oraz rozstaw słupów konstrukcyjnych.Oznakowanie poziome na parkingach i w garażach ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Umożliwia sprawne przemieszczanie się pojazdów i osób, organizuje ruch i minimalizuje ryzyko kolizji. Dodatkowo, pozwala efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Oznakowanie poziomie musi być uzupełnione tabliczkami pionowymi, lustrami, progami zwalniającymi i ochraniaczami narożników.

Jak wygląda oznakowanie garaży wielopoziomowych?

Oznakowanie garaży wielopoziomowych obejmuje pasy o różnej szerokości, linie ciągłe i przerywane, napisy, strzałki kierunkowe oraz piktogramy. Najliczniej stosowane są linie krawędziowe jezdni oraz podziałowe wydzielające pasy ruchu i stanowiska postojowe. Zakłada się, że oznakowanie w garażach i na parkingach powinno odpowiadać ogólnym przepisom ruchu drogowego. Malowane linie w garażach wyznaczają nie tylko miejsca postojowe i pasy ruchu, ale także przejścia dla pieszych. Oznakowanie poziomie w garażach wielopoziomowych służy także do organizacji ruchu na rampach podjazdowych.

Oznakowanie garaży obejmuje także znaki, wskazujące na przeznaczenie konkretnych miejsc postojowych lub rozgraniczające miejsca dla gości i pracowników. Za jego pomocą wyznacza się martwe pola czy strefy wyłączone z ruchu. Do stref specjalnych, wymagających oznakowania zaliczamy także strefy dla rodzin, matek z dziećmi czy stacje dokowania aut elektrycznych. Oznakowanie garaży to również numeracja miejsc postojowych czy wskazywanie stanowisk dla niepełnosprawnych. Znaki poziome w garażach wielopoziomowych pełnią też funkcję ostrzegawczą, wyróżniając niebezpieczne elementy w postaci chociażby słupków czy odbojów. Przykładowo, filary powinny być oznaczone poziomymi lub skośnymi pasami. Żółto-czarne pasy umieszcza się także na progach, krawędziach czy przyniżeniach.

Wybierając firmę, oferującą oznakowanie garaży wielopoziomowych warto zwrócić uwagę, czy wykonuje ona dodatkowo montaż niezbędnych znaków pionowych, luster i progów zwalniających. Oznakowanie garaży wielopoziomowych nanoszone jest techniką natrysku wysokociśnieniowego, co zapewnia maksymalną trwałość i odporność na ścieranie farb drogowych. Do wykonywania oznaczeń garaży wielopoziomowych wykorzystuje się farbę w kolorze kontrastującym z barwą nawierzchni. Alternatywą farby może być folia odblaskowa.

Zainteresowała Cię ta tematyka?

Sprawdź podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zeskanuj kod i dodaj nas do swoich kontaktów