Zasady znakowania hal magazynowych

Zasady znakowania hal magazynowych

Prawidłowa organizacja ruchu wewnątrzzakładowego polega na wyznaczeniu optymalnych ścieżek komunikacyjnych dla pieszych i dróg komunikacyjnych dla wózków widłowych. Wpływa na bezpieczeństwo i higienę pracy, minimalizuje ryzyko wypadków przy pracy, harmonizuje przestrzeń, zwiększa komfort pracy i wydajność pracowników, pozytywnie wpływa na czas wykonywanych czynności i znacząco polepsza drożność obiektu. Oznakowanie hal magazynowych musi być zgodne z regulacjami prawnym i przepisami BHP, a dodatkowo może odwoływać się do zasad nowoczesnych systemów zarządzania.

Oznakowanie hal magazynowych. Przepisy prawne

Prawidłowe oznakowanie hal magazynowych leży nie tylko w interesie pracodawcy, ale przede wszystkim – jest jego obowiązkiem w myśl polskich przepisów prawnych i restrykcyjnych wymagań BHP. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa i w granicach swoich możliwości wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy i kolizji wewnątrzzakładowych.Zgodnie z polskim ustawodawstwem, oznakowanie poziomie hal magazynowych wysokiego składowania musi być przede wszystkim czytelne i zrozumiałe dla pracowników. Graficzne znaki informacyjne muszą być widoczne, a malowane linie powinny organizować przestrzeń w sposób efektywny. Wyznaczone strefy i ciągi komunikacyjne muszą ułatwiać ewakuację z budynku i umożliwiać pracownikom bezpieczny dostęp do stanowisk pracy.

Oznakowanie hal magazynowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu wózków z napędem silnikowym, normą PN-M-78010:1968 o transporcie wewnętrznym oraz normą PN-EN-349+A1:2012 o bezpiecznym użytkowaniu maszyn. Powyższe regulacje określają między innymi minimalne szerokości dróg w transporcie wewnętrznym. Przykładowo, droga dla środków transportowych i ruchu pieszego musi odpowiadać szerokości pojazdu, powiększonej o 90 cm w przypadku drogi jednokierunkowej lub podwójnej szerokości pojazdu, powiększonej o 180 cm na drodze dwukierunkowej.

Oznakowanie hal magazynowych. Wskazówki

Projektując oznakowanie hal magazynowych należy skupić się przede wszystkim na wyznaczeniu ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz dróg transportowych dla wózków widłowych. Drogi najczęściej oznaczane są kolorem białym lub żółtym. Trzeba wziąć pod uwagę stałe miejsce dla maszyn, które najczęściej oznacza się kolorem żółtym oraz przestrzeń przeznaczoną na kontenery z odpadami. Dodatkowo, konieczne jest wydzielenie stref wyłączonych z pracy kolorem czerwonym. Najczęściej zaliczamy do nich miejsca lokalizacji apteczek, hydrantów (żółta koperta), gaśnic czy alarmów. Należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne, miejsca na palety i kontenery oraz wyróżnić słupy i odboje. Pasy i linie w magazynach służą także do wyznaczania kolorem zielonym, białym lub niebieskim pól odkładczych, w obrębie których składuje się półprodukty, komponenty czy opakowania. Taki sposób organizacji przestrzeni usprawnia procesy logistyczne i jest częścią systemu 5S.

System 5S to narzędzie lean management, czyli systemu zarządzania koncentrującego się na organizacji produkcji i logistyki. Wywodzi się z filozofii japońskiej, a jego celem jest udrożnienie przepływu materiału produkcyjnego, skrócenie czasu produkcji, zwiększenie wydajności i eliminacja marnotrawstwa. Twórcy systemu za jedną z najczęstszych przyczyn marnotrawstwa uznają zbędny transport oraz zbędny ruch. Konsekwencją wdrożenia systemu 5S jest organizacja bezpiecznego środowiska pracy. Jednym z jego integralnych elementów jest właśnie prawidłowe oznakowanie. System 5S obejmuje pięć zagadnień – sortowanie, systematykę, sprzątanie, standaryzację i samodyscyplinę. U jego podstaw leży przekonanie, że housekeeping w miejscu pracy ma znaczący wpływ na poziom produktywności. Jednym z podstawowych kroków do osiągnięcia celu jest wyznaczenie miejsc dla wszystkich przedmiotów oraz ograniczenie zbędnego ruchu i wysiłku pracowników. Konieczne jest także m.in. zestandaryzowanie stosowanych oznaczeń i kolorów.

Zainteresowała Cię ta tematyka?

Sprawdź podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zeskanuj kod i dodaj nas do swoich kontaktów